Versiune aplicabilă începând din 25.05.2018

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare “Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani.

Societatea T L TIN DESIGN SRL, cu datele de mai jos, este responsabilă pentru operarea paginii web www.carilo.ro și are calitatea de operator.

În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs. reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs. pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării,durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date, precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs de persoana vizata, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

1. DEFINIȚII

a) ”date cu caracter personal”orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

b) „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

c) „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

d) ”persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

2. CINE ESTE OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Societatea T L TIN DESIGN S.R.L. („T L TIN DESIGN”), persoană juridică română, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România sub forma unei societăți cu răspundere limitată, este responsabilă pentru operarea paginii web www.carilo.ro, și are calitatea de operator al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți.

Denumirea: T L TIN DESIGN S.R.L.

Adresa: Marna Noua,Nr 28, jud. Satu Mare, Romania

Număr de înregistrare la ORC Satu Mare: J30/589/2005

Cod Unic de Inregistrare: RO17561881

Tel: tel: 004.0745545684

E-mail: contact@carilo.ro

Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.

T L TIN DESIGN în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL? CE DATE COLECTĂM?

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a putea onora comenzile dvs. și pentru a vă putea oferi acces la produsele noastre și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.

T L TIN DESIGN colectează datele personale în doua modalități importante:

 1. Informatiile pe care ni le furnizați în mod direct, prin intermediul formularelor existente pe site-ul www.carilo.ro, după cum urmează:

– numele și prenumele,

– adresa de e-mail și numărul telefon,

– adresa de facturare (adresa de domiciliu), adresa de livrare,

– numărul contului bancar;

– IP

– informaţii suplimentare pe care decizi în mod voluntar să ni le comunici.

 1. Informatii pe care le obtinem atunci utilizați site-ul nostru, spre exemplu:

– prelucrăm istoricul interactiunilor tale cu newsletterele noastre,

– istoricul de achiziţii de produse T L TIN DESIGN,

– convorbirile telefonice/corespondența prin email legată de comenzile plasate,

Subliniem faptul că nu colectăm și nu prelucrăm date ale minorilor, produsele noastre nu sunt oferite în mod direct unui copil.

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate.

Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele tale.

 

4. SCOPURILE ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

T L TIN DESIGN va prelucra datele cu caracter personal având următoarelor temeiuri:

a) Încheierea sau executarea contractului încheiat cu dvs.și pentru a da curs solicitărilor dvs. De exemplu, pentru a înregistra comanda, pentru a livra produsele, pentru a încasa contravaloarea produselor vândute, pentru a restitui contravaloarea unor produse.

b) Interesele comerciale legitime ale T L TIN DESIGN, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității siteului, marketing direct și îmbunătățirea produselor noastre, fără ca prin aceasta să fie afectate drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

c) Îndeplinirea unei obligații legale a T L TIN DESIGN, adică o obligație care rezultă dintr-o lege, cum sunt obligațiile contabile și fiscale, care sunt în mod strict reglementate (de exemplu datele pe care trebuie să le cuprindă facturile, perioadele de păstrare a documentelor, depunerea declarațiilor), proceduri.

d) Consimțământul pe care îl acordați în mod expres atunci când nu ne bazăm pe alt temei legal pentru prelucrarea datelor. Consimțământul poate fi retras în orice moment.

4.1. CREAREA UNUI CONT DE UTILIZATOR

În momentul creării unui cont de utilizator pe site-ul nostru www.carilo.ro, vă solicităm și colectăm numele, prenumele, adresa, nr. de telefon și adresa de email, IP.

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop precontractual, respectiv pentru a putea efectua o comandă, temeiul prelucrării fiind obligația contractuală. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. T L TIN DESIGN nu va putea onora și livra comenzile dvs.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga existență a contului creat, până în momentul ștergerii contului, însă nu mai mult de o perioadă de 3 ani de la data ultimei autentificări în cont sau ultimei comenzi. Te vom notifica înainte de a închide contul tău de client și a șterge toate datele asociate acestui cont de client. În măsura în care ulterior creării contului ați plasat o comandă datele dvs. vor fi păstrate pe o perioadă de 3 ani de la data plasării ultimei comenzi acesta fiind termenul legal general de prescripție.

Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, nu vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

4.2.REALIZAREA UNEI COMENZI. RENUNȚAREA LA COMANDĂ

În momentul completării și finalizării formularului de comandă vă solicităm și colectăm de la dvs. numele, prenumele, adresa de contact, adresa de livrare, nr. de telefon și adresa de email și IP.

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop contractual, pentru a-ți putea onora comenzile, a livra produsele la adresa indicată, a emite factura, a ne executa obligațiile de garanție asociate produselor, sau, după caz, a face un retur de produse.

Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația contractuală dintre părți astfel cum a fost ea stabilită prin Termeni și Condiții. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. T L TIN DESIGN nu va putea onora și livra comenzile dvs.

Totodată datele dvs. cu caracter personal ne sunt necesare pentru a completa și livra facturile fiscale aferente produselor livrate, respectiv în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale T L TIN DESIGN, cum sunt obligațiile contabile și fiscale.

Datele dvs. de plată online nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către T L TIN DESIGN, ci doar de furnizorul serviciului de plată electronică sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate vei fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosești pentru plata online. Singurele date privind plata efectuată pe care noi le vom stoca sunt cele legate de data inițierii și finalizării tranzacției precum și situația plății. În temeiul obligației legale datele dvs. cu caracter personal necesare întocmirii documentelor de plată vor fi furnizate partenerilor noștri contractuali care ne furnizează serviciile IT, de contabilitate și vor fi folosite în vederea depunerii declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

În momentul renunțării la o comandă, prin completarea și trimiterea formularului de retur vă solicităm și colectăm de la dvs. numele, prenumele, adresa de returnare, nr. de telefon, adresa de email, număr cont și bancă, numărul facturii în vederea îndeplinirii obligației legale de returnare a sumei achitate pentru comanda la care ați renunțat sau pentru livrarea noilor produse.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raportului contractual precum și pe durata prevăzută de reglementările legale în vigoare privind obligația de arhivare a documentelor financiar – contabile de la data plasării ultimei comenzi.

Pentru a ne putea executa la timp și conform contractului obligațiile asumate, datele dvs. cu caracter personal for fi divulgate partenerilor noștri contractuali de încredere, selectați în mod atent:

 • furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat în România;
 • furnizorul serviciilor de contabilitate;
 • furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail;
 • societățile implicate în funcționarea site-ului nostru web;
 • furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu tine, situat în România;
 • curieri cu care avem încheiat un raport contractual; 
 • procesatorii serviciului de plăți online;
 • alte parti: autoritatile si institutiile publice, contabilii, auditorii, avocatii si alti consultanti externi, a caror activitate implica necesitatea cunoasterii acestor date sau acolo unde legea ne obliga sa facem această dezvăluire.

Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

4.3. NEWSLETTER – MARKETING DIRECT

Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul T L TIN DESIGN este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului dvs. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. Vânzătorului într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. adresa de e-mail. Aceste date vor fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la produsele, serviciile și ofertele noastre. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul tău, durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa de mail contact@carilo.ro sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.

Datele tale nu vor fi transferate către niciun alt operator sau împuternicit și nu vor fi transmise către nicio țară terță și sau organizație internațională.

4.4.COOKIE-URI

Site-ul www.carilo.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experienţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (ex: cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.

Aceste fișiere cookie ne permit să salvăm adresa dvs. de e-mail, astfel încât să fiți recunoscut și logat automat la vizita dvs. următoare.

Bineînțeles că puteți accesa pagina noastră web și fără cookies.

În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să împiedicați stocarea de cookies pe hard discul dvs. prin dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dvs. Puteți consulta modul detaliat de funcționare în instrucțiunile browser-ului dvs. Dacă nu acceptați cookies, aceasta poate conduce la limitări funcționale ale ofertelor noastre.

4.5. LINK-URI

Acest site conţine link-uri către alte site-uri. T L TIN DESIGN nu este responsabilă de politica de confidenţialitate practicată de aceştia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali şi a celorlalte informaţii referitoare la colectarea informaţiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informaţiilor colectate pe acest site.

Atunci când accesați o pagină web care conține plugins, browser-ul dvs. stabilește o legătură directă cu serverele furnizorilor respectivi. Conținutul plugins-ului va fi transmis de furnizorul respectiv direct către browser-ul dvs. și va fi integrat de acesta în pagina web. Prin integrarea plugins-ului, furnizorul respectiv primește informația că browser-ul dvs. a accesat pagina noastră web. Aceasta se întâmplă indiferent dacă aveți un profil pe rețeaua socială respectivă sau dacă tocmai v-ați logat.

În cazul în care sunteți logat pe rețeaua socială respectivă, aceasta poate atribui vizita pe pagina noastră web profilului dvs. de pe rețeaua socială respectivă. Dacă interacționați cu plugins, de exemplu prin acționarea butonului ”Îmi place”’ de pe Facebook sau faceți un comentariu, informația corespunzătoare va fi transmisă direct către furnizorul respectiv și stocată acolo.

Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor cu caracter personal prin furnizorul respectiv, cât și drepturile dvs. și posibilitățile de setare referitoare la acestea în vederea protecției vieții dvs. private găsiți în instrucțiunile referitoare la protecția datelor ale furnizorului respectiv.

5. CINE ARE ACCES LA DATELE COLECTATE? CUI LE TRANSMITEM?

Pentru a ne putea executa la timp și conform contractului obligațiile asumate, datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate partenerilor noștri contractuali de încredere, selectați în mod atent:

 • furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat în România;
 • furnizorul serviciilor de contabilitate;
 • furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail;
 • societățile implicate în funcționarea site-ului nostru web;
 • furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu tine, situat în România;
 • curieri cu care avem încheiat un raport contractual;
 • procesatorii serviciului de plăți online;
 • alte părți: autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocatii si alti consultanti externi, a caror activitate implica necesitatea cunoasterii acestor date sau acolo unde legea ne obliga sa facem aceasta dezvaluire.

Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

Orice terțe părți către care dezvăluim informațiile dvs. personale sunt limitate (prin lege și prin contract) în capacitatea lor de a utiliza informațiile dvs. personale doar în scopurile specific identificate de noi. Ne vom asigura întotdeauna că orice terțe părți către care dezvaluim informațiile dvs. personale sunt supuse obligațiilor de confidențialitate și de securitate în conformitate cu contractele semnate cu ei și cu legile aplicabile.

Niciodată nu vom dezvalui, nu vom vinde sau nu vom închiria informațiile dvs. personale unei terțe părți fără a vă notifica și, dacă este cazul, fara a obține consimțământul dvs.

6. SECURITATEA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Vă asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL.

7. CE DREPTURI AVEȚI?

Conform Regulamentului, în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vi se asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale.

Mai mult T L TIN DESIGN, în calitate de operator, se asigură de respectarea drepturilor dvs., recunoscute de Regulament. În vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal aveți următoarele drepturi:

7.1. Dreptul de acces la datele dvs. (conformart. 15 din Regulament)

– puteți solicita să vă comunicăm categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau le vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

7.2. Dreptul la rectificarea datelor (conform art. 16 din Regulament)

– în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. T L TIN DESIGN va comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

7.3. Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) (conform art. 17 din Regulament)

– puteți solicita și obține din partea T L TIN DESIGN ștergerea datelor dvs. prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, dacă v-ați retras consimțământul în baza căruia a avut loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine T L TIN DESIGN în temeiul dreptului Uniunii sau a dreptului românesc; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

7.4. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor (conform art. 18 din Regulament)

-aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. în următoarele situații: dacă contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă T L TIN DESIGN nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării (v-ați exercitat dreptul de opoziție) pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale T L TIN DESIGN prevalează asupra drepturilor dvs.

7.5. Dreptul la portabilitatea sau transferul datelor (conform art. 20 din Regulament)

–aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat către T L TIN DESIGN (care le prelucreazăîn temeiul unui contract ori în temeiul consimțământului dvs. ori prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea T L TIN DESIGN.

7.6. Dreptul la opoziție (conform art. 21 din Regulament)

– aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri și în acest caz datele dvs. nu vor mai fi prelucrate în acest scop. În acest sens vă puteți dezabona de la newsletter și celelalte informări printr-un email trimis la adresa de mail contact@carilo.ro sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi.

7.7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. (conform art. 22 din Regulament)

Toate drepturile menționate pot fi exercitate printr-o simplă cerere adresată societății T L TIN DESIGN, în calitate de operator, la sediul nostru sau la adresa de email contact@carilo.ro sau prin accesarea funcțiilor puse la dispoziție pe site-ul nostru.

Veți primi răspunsul și informațiile privind acțiunile întreprinse de T L TIN DESIGN în urma cererii dvs. fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în cel mult 1 (una) lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu 2 (două) luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, cu informarea dvs. în legătură cu orice astfel de prelungire, în termen de 1 (una) lună de la primirea cererii, prezentându-vă și motivele întârzierii.

În plus aveți dreptul de a depune o plângere (conform art. 77 din Regulament) la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8. DISPOZIȚII FINALE

Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale T L TIN DESIGN si Termenii și Condițiile pe care le puteți accesa de pe site-ul nostru.

Revizuim Politica de confidențialitate periodic şi vom prezenta orice actualizări pe pagina web www.carilo.ro. Din acest motiv, vă rugăm să verificați documentul existent pe site cu ocazia fiecărei vizite, cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru.

Acest document este actual de la data care apare în partea de sus a documentului.

Vom trata datele dvs. personale într-o manieră compatibilă cu notificarea de confidențialitate în baza cărora au fost colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul tau să le tratăm diferit.

Prezenta informare a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terț și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

9. INFORMAȚII DE CONTACT

Te rugăm să ne adresezi întrebările tale cu privire la obiectul protecției datelor și orice solicitări în exercitarea drepturilor tale legale la următoarele date de contact:

T L TIN DESIGN s.r.l.

Marna Noua, Nr.28, jud. Satu Mare

Tel: 0040745545864

E-mail: contact@carilo.ro