1. Introducere

Folosirea site-ului www.carilo.ro presupune acceptarea acestor Termeni și Condiții, inclusiv a anexelor menționate în document, de către orice vizitator/utilizator/cumpărător.

Prezentul document (denumit în continuare "Termenii şi Condiţiile") stabileşte termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.carilo.ro şi condiţiile de achiziţionare a produselor comercializate prin intermediul acestui site. Documentele la care se face referire în cuprinsul Termenilor şi Condiţiilor fac parte integrantă din acestea. Prin acceptarea Termenilor şi a Condiţiilor, Cumpărătorii/Utilizatorii își manifestă acordul cu toate documentele menţionate în cuprinsul acestuia ca anexe.

Utilizarea site-ului www.carilo.ro (incluzând vizitarea și cumpărarea produselor) implică acceptarea anumitor Termenilor și Condiții de utilizare, inclusiv a politicilor anexate acestora, evident, sub forma unui contract legal între vizitator/Utilizator și T L TIN DESIGN, de aceea, se recomandă citirea cu atenție a paragrafelor următoare.

Vizitarea sau cumpărarea produselor de pe site-ul www.carilo.ro implică în mod automat, acceptarea acestor Termeni și Condiții. De asemenea, folosirea oricăror alte servicii curente sau viitoare furnizate de T L TIN DESIGN, implică acceptarea acelorași Termeni și Condiții.

Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile, vă rugăm să nu utilizaţi acest site.

Înainte de a utiliza acest Site şi de a efectua orice comandă prin intermediul lui vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi Condiţiile acestuia.

Dacă aveţi orice întrebări cu privire la Termeni şi Condiţii vă rugăm să ne contactaţi prin email la: contact@carilo.ro

2. Compania. Definiții și termeni

T L TIN DESIGN S.R.L..– este societatea care operează prezentul site, persoană juridică română, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România sub forma unei societăți cu răspundere limitată, având sediul în Marna Noua, Nr. 28,  jud. Satu Mare, înregistrată la Registrul Comerțului Satu Mare sub nr. J30/589/2005, Cod Unic de Inregistrare RO17561881, cont nr. RO96BTRLRONCRT0492503401 deschis la Banca Transilvania Satu Mare având datele de contact de mai sus sau care poate fi contactată prin intermediul formularului de contact, denumită în continuare ”T L TIN DESIGN”.

Vânzător – T L TIN DESIGN

Cumpărător – orice persoană fizică care efectuează o Comanda online pe acest Site sau telefonic, având potrivit legislației în vigoare calitatea de consumator.

Utilizator – orice persoană fizică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.).

Site – domeniul www.carilo.ro și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ca formă de comunicare între Vânzator și Cumpărător prin care Cumpărătorul/Clientul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, intenția sa de a achiziționa Produse de pe Site în condițiile prevăzute de Termeni și Condiții.

Produs(e) – orice bun comercializat de T L TIN DESIGN pe acest Site, solicitat de Cumpărător/Client prin Comandă, care urmează a fi livrat de către Vânzător, Cumpărătorului/Clientului în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții, ca urmare a Contractului încheiat, pe teritoriul României.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Cumpărător și T L TIN DESIGN, în conformitate cu Termenii și Condițiile acceptate de Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Continut – reprezintă (1) toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; (2) conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; (3) orice informație comunicată Cumpărătorului prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzatorului, conform informațiilor de contact; (4) informații legate de Produsele și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă; (5) date referitoare la Vânzător.

Recenzie – o evaluare scrisă de către deținătorul unui produs, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Intrebare – formula de adresare către Utilizatori/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele din pagina respectivă.

Raspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de Vânzător unui Utilizator/Cumparator în cadrul unei discuții.

Document – Termenii și Condițiile.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Produselor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Detalii/Descriere – toate specificațiile și/sau descrierile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

3. Informații generale

Termenii şi Condiţiile se vor aplica tuturor vânzărilor de produse comercializate de către T L TIN DESIGN, prin intermediul site-ului său www.carilo.ro. În cuprinsul Termenilor şi Condiţiilor, termenii de mai sus vor avea semnificaţia detaliată la pct. 2.

Pentru a putea face o Comandă valabilă Cumpărătorii/Utilizatorii trebuie să aibă vârsta de minim 18 ani.

Imaginile publicate pe site sunt conforme cu realitatea, însă uneori nuanțele/culorile Produselor pot fi ușor diferite în realitate, ca urmare a setărilor monitorului dvs. sau a procesului de execuție al fotografiilor.

Cumpărătorii/Utilizatorii www.carilo.ro vor fi întotdeauna informați dacă un produs este sau nu este în stoc și în cât timp va ajunge la ei. Aceste informații vor fi transmise prin e-mail sau telefonic, după plasarea comenzii de către Cumpărător/Utilizator.

De asemenea, T L TIN DESIGN îşi rezervă dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea online a Produselor parţial sau în totalitate, temporar sau permanent. Comenzile valabil confirmate de către T L TIN DESIGN, anterior operaţiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi executate de T L TIN DESIGN în mod corespunzător.

Imaginile și informațiile prezentate pe site pot fi modificate de T L TIN DESIGN fără o notificare prealabilă sau specifică.

Produsele comercializate prin intermediul www.carilo.ro, vor fi însoțite în momentul livrării de factură fiscală și chitanță. Comercializarea online a Produselor are loc în sistem en-detail (comerţ cu amănuntul), iar nu en-gros (comerţ cu ridicata).

Prin plasarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzatorul își derulează operațiunile.

Acceptarea Comenzii de către T L TIN DESIGN se consideră finalizată în momentul transmiterii de către Vânzător a unei confirmări Cumpărătorului prin intermediul poștei electronice și/sau telefonic, fără a fi necesară confirmarea de primire din partea Cumpărătorului.

Contractul încheiat între Vânzător și Cumpărător intră în vigoare în momentul confirmării Comenzii de către Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau telefonic. Prezentul document - Termenii și Condițiile - vor face parte integrantă din Contract împreună cu documentele care însoțesc livrarea.

T L TIN DESIGN isi rezerva dreptul de a anula sau conditiona livrarea comenzii in cazul in care un cumparator are o comanda returnata pe motiv de refuz plata/refuz colet. Conditionarea expedierii inseamna ca la finalizarea comenzii cumparatorul nu va putea selecta metoda de plata ramburs ci are disponibila doar optiunea de plata cu card ( plata in avans).

4. Proprietatea - Drepturi de Autor

Utilizarea Site-ului www.carilo.ro (incluzând vizitarea și cumpărarea produselor) implică acceptarea Termenilor și Condițiilor, această aceptare reprezentând un contract între Cumpărător/Utilizator și T L TIN DESIGN, de aceea, se recomandă citirea cu atenție a paragrafelor următoare.

Vizitarea sau cumpărarea produselor de pe Site-ul www.carilo.ro implică în mod automat, acceptarea Termenilor și Condițiilor, împreună cu anexele acestora. De asemenea, folosirea oricăror alte servicii curente sau viitoare furnizate de T L TIN DESIGN, implică acceptarea Termenilor și Condițiilor corespunzătoare.

Întregul conținut al Site-ului www.carilo.ro este protejat conform legii dreptului de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuală. Folosirea fără acordul scris al T L TIN DESIGN a oricăror elemente aparținând site-ului www.carilo.ro se pedepsește conform legilor în vigoare.

Este interzisă modificarea parțială sau integrală a Site-ului web, reproducerea parțială sau integrală a Site-ulului, copierea, vinderea sau exploatarea Site-ului în orice altă manieră.

Vizitatorii/Cumpărătorii/Utilizatorii nu vor modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui Site și nici nu vor dobândi un drept sau o licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe Site.

Conținutul prezentului Site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a T L TIN DESIGN. Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații existente pe Site.

Nu este permisă utilizarea de către vizitatori/Cumpărători/Utilizatori a unui dispozitiv automat sau manual pentru monitorizarea materialele disponibile pe Site.

Prevederile de mai sus nu afectează dreptul Cumpărătorului/Utilizatorului de a printa/lista conținutul Comenzii sau al Contractului.

5. Confidențialitate

Vizitatorii/Cumpărătorii/Utilizatorii au obligația de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor care nu au caracter public și despre care au luat la cunoștință cu ocazia accesării și utilizării Site-ului, precum și cu ocazia comunicărilor transmise pe parcursul înregistrării, autentificării, plasării și onorării Comenzilor și alte asemenea aspecte în legătură cu utilizarea Site-ului.

Transmiterea de către Client de informații sau materiale prin intermediul acestui site, idei, concepte, know-how, tehnici, etc. ne oferă acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

T L TIN DESIGN, are o politică strictă de respectare a confidențialității datelor Cumpărătorilor/Utlizatorilor Site-ului www.carilo.ro și efectuează toate demersurile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic.

Prin acesarea Site-ului și a produselor noastre, T L TIN DESIGN prelucrează datele dvs. cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor pentru care aceste date au fost solicitate și colectate. În ceea ce privește drepturile dvs. în calitate de persoană vizată astfel cum sunt ele garantate de Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal pusă la dispoziția dvs. pe Site și celelalte măsuri implementate pentru garantarea drepturilor dvs.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorilor/Utilizatorilor se efectuează conform Politicii de confidentialitate privind protecția datelor cu caracter personal, care poate fi consultată în secțiunea Politica de confidențialitate, care face parte integrantă din Termeni și Condiții.

6. Înregistrarea ca Utilizator

Orice persoană poate să se înregistreze ca Utilizator pe Site-ul nostru cu un simplu click pe butonul de Înregistrare disponibil pe pagina principală și parcurgerea adecvată a pașilor solicitați în vederea înregistrării.

Pentru înregistrare, este necesar să introduceți numele, prenumele, adresa de email și o parolă. Aveți obligația de a introduce o adresă de email validă, în caz contrar nu va fi posibilă continuarea procedurii de înregistrare pe Site.

Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Sunteți pe deplin responsabil pentru orice comandă și/sau plată efectuată prin utilizarea Site-ului nostru din Contul dumneavoastră.

7. Informații despre produse și prețuri. Limitări

Informațiile incluse pe Site sunt puse la dispoziție cu bună credință de către T L TIN DESIGN.

Prețurile afișate în cadrul Site-ului www.carilo.ro sunt în LEI (RON) și contin T.V.A. conform prevederilor legale în vigoare la momentul comercializării acestor produse. Prețurile afișate sunt valabile la momentul accesării paginii unde acestea sunt afișate, T L TIN DESIGN rezervându-și dreptul de a le modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare.

T L TIN DESIGN încearcă, în cadrul Site-ului, să ofere o descriere cât mai detaliată asupra produselor sale, însă nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conținut al Site-ului www.carilo.ro este completă sau total lipsită de erori. În cazul în care intervin erori, T L TIN DESIGN va lua măsurile necesare pentru corectarea lor, iar dacă eroarea respectivă a afectat o Comandă, Cumpărătorul va fi informat cât mai repede posibil oferindu-i-se varianta reconfirmării Comenzii la prețul corect sau posibilitatea anulării imediate a acesteia.

Dacă Cumpărătorul nu poate fi contactat înainte de confirmarea Comenzii T L TIN DESIGN își rezervă dreptul de a considera Comanda anulată informând Cumpărătorul despre aceasta prin email. Dacă Cumpărătorul a efectuat plata produselor dintr-o Comandă anulată T L TIN DESIGN va restitui suma încasată de la acesta în termen de maxim 14 zile de la data anulării Comenzii.

Prin efectuarea unei Comenzi pe Site-ul www.carilo.ro vă obligați în mod irevocabil să plătiți contravaloarea produselor comandate.

De asemenea T L TIN DESIGN nu își asumă responsabilitatea daune referitoare la sau în legătură cu: pierderi de date, profituri pierdute, imposibilitatea de a utiliza datele de pe acest Site, modificări efectuate fără anunțarea în prealabil, ale datelor, prețurilor sau structurii site-ului, enumerarea având caracter exemplificativ.

8. Plasarea și Confirmarea Comenzii

Detaliile despre înregistrarea și confirmarea unei Comenzi se găsesc în secțiunea CUM CUMPĂR, care face parte integrantă din prezentul document - Termeni și Condiții.

Plasarea comenzii se realizează prin parcurgerea următorilor pași:

 1. selectați produsele dorite și le adăugați în Coșul de cumpărături, cu un click pe butonul „Adaugare în Coș”,
 2. dacă doriți să adăugați mai multe produse în coș, faceți click pe butonul „Continuă cumpărăturile”, dacă doriți să finalizați comanda faceți click pe butonul „Finalizează comanda”,
 3. după selectarea produselor dorite, în cazul în care nu aveți un Cont pe Site și nu doriți să vă creați un Cont pe Site, continuati cu finalizarea comenzii si introducearea datelor necesare, pentru confirmarea primirii comenzii,
 4. introduceți datele de facturare,
 5. introduceți adresa de livrare,
 6. livrarea se face prin curier,
 7. alegeți metoda de plată,
 8. bifați câmpul „De acord cu Termenii și Condițiile de pe site”,
 9. aveți posibilitatea de a vă da acordul pentru primirea de newslettere,
 10. plasați comada prin click pe butonul „Finalizează comanda”.

9. Plăți

Cumpărătorul are obligația de a opta pentru modalitatea de plată aleasă înainte de plasarea Comenzii, prin bifarea opțiunii corespunzătoare, conform pașilor de plasare a Comenzii și de a efectua plata Produselor comandate conform detaliilor din secțiunea CUM PLĂTESC, document care face parte integrală din Termeni și Condiții.

T L TIN DESIGN va emite către Cumpărător o factură pentru produsele livrate. În acest sens, Cumpărătorul are obligația de a furniza Vânzătorului toate informațiile necesare emiterii facturii, conform legislației în vigoare, respectiv de a completa toate campurile marcate ca obligatorii în formularul de comandă, în caz contrar comanda nu va putea fi onorată. Factura va fi comunicată Clientului tipărită în format material cu ocazia livrării produselor comandate.

Plățile în numerar vor respecta prevederile din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare astfel încât suma maximă pe care T L TIN DESIGN o poate încasa de la o persoană fizică este de 10.000 lei /zi.

Cumpărătorul/Utilizatorul are obligația de a achita contravaloarea Comenzii.

10. Politica de Livrare. Transferul riscurilor

Produsele se livrează de către T L TIN DESIGN, direct la domiciliul Cumpărătorului sau la adresa specificată de acesta ca adresă de livrare, pe teritoriul României conform specificațiilor din secțiunea LIVRARE care face parte integrantă din prezentul document - Termeni și Condiții.

Produsele se livrează de către vânzător, direct la domiciliul Cumpărătorului / adresa specificată de acesta.

Transportul se asigură prin printr-o societate de curierat rapid .

Livrare Gratuita pentru comenzi ce depasesc valoarea de 200 ron.

Comenzile intre 150 ron si 200 ron au cost de transport de 8.99 ron.

Comezile sub 150 ron au cost de transport de 15.90 ron.

T L TIN DESIGN își rezervă dreptul de a modifica oricând costul de livrare, prin modificarea prezentului document. Taxele de livrare se plătesc la Curier împreună cu contravaloarea produselor achiziționate. Costurile privind produsele și livrarea vor fi menționate pe factura clientului.

Expedierea comenzii pentru produsele aflate în stoc se va realiza în termen de 2 – 5 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, prin email. Comanda ar trebui să ajungă la dumneavoastră în termen de maxim 5  zile lucrătoare de la data confirmării comenzii. Acest termen poate fi modificat de împrejurări independente de voința noastră, fără a depăși un termen de 14 zile lucrătoare, calculat de la data preluării comenzii dumneavoastră.

Comanda va fi expediată în ambalaje care să asigure securitatea transportului. Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată în timpul transportului produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine transportatorului conform legislației locale în vigoare.

Proprietatea asupra Produselor se transferă de la Vânzător la Cumpărător la data efectuării plății acestora conform condițiilor de plată.

Cumpărătorul se obligă să semneze documentul de livrare (AWB) prezentat de catre curier la livrarea Produselor comandate.

11. Garanția privind conformitatea produselor

Produsele comercializate prin intermediul Site-ului www.carilo.ro nu pun în pericol viața, sănătatea și securitatea consumatorilor.

Produsele comercializate de T L TIN DESIGN sunt însoțite și beneficiază de garanțiile obligatorii prevăzute prin legislația în vigoare.

12. Politica de Retur

Clienții care nu sunt mulțumiți de Produs îl pot returna și/sau pot alege un alt produs în limita contravalorii produsului returnat, cu respectarea termenilor și condițiilordin secțiunea LIVRARE și secțiunea RETUR/POLITICA DE RETUR.

De asemenea, conform prevederilor legale în vigoare, Cumpărătorii beneficiază de dreptul de retragere din Contractul încheiat cu T L TIN DESIGN, adică aveți posibilitatea de a returna Produsele achiziționate prin Comandă cu respectarea termenilor și condițiilor din secțiunea RETUR.

Produsele achiziționate de pe Site-ul www.carilo.ro pot fi returnate numai dacă se află în aceeași stare în care au fost trimise de T L TIN DESIGN, sigilate, în ambalajul original, au atașate eticheta de carton și eticheta textilă originală, nu a fost purtate sau/și spălate, nu prezintă orice alte urme de utilizare. Produsele purtate /spălate /utilizate /pătate /rupte nu pot fi returnate. Din motive de igienă articolele ”chilot” și ”slip” nu pot fi returnate.

Înainte de a returna produsele, Cumpărătorii trebuie să notifice în prealabil T L TIN DESIGN  prin completarea formularului de retur de pe site. 

Informații privind exercitarea dreptului de retragere:

 1. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din prezentul Contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.
 2. Perioada de retragere expiră după 14 zile care se calculează începând de la data la care Cumpărătorul a intrat în posesia fizică a Produselor.
 3. Pentru exercitarea dreptului de retragere, Cumpărătorul trebuie să informeze societatea T L TIN DESIGN SRL, sediul în Marna Noua, Nr 28, jud. Satu Mare, tel: 0040 0745545864, email: contact@carilo.ro, înainte de expirarea perioadei de 14 zile, cu privire la decizia de retragere din contract prin completarea și transmiterea electronica pe pe Site-ul www.carilo.ro a Formularului de retur. Dacă folosiți această opțiune vă vom transmite fără întârziere, pe un support durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere;
 4. Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient ca dvs. în calitate de Cumpărător să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea celor 14 zile.
 5. În cazul retragerii Cumpărătorului din Contract T L TIN DESIGN va rambursa orice sumă primită de la dvs, inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de alegerea de către Cumpărător a unei alte modalități de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de T L TIN DESIGN, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data care suntem informați cu privire la decizia de retragere din prezentul contract, sub condiția primirii de către T L TIN DESIGN a produselor returnate în acest termen.
 6. În cazul în care T L TIN DESIGN nu intra în posesia produselor în termen de 14 zile de la data comunicării putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele.
 7. Rambursarea sumelor se va face prin tansfer bancar in contul cumparatorului. Informatie care trebuie sa se regaseasca in contul utilizatorului sau in formularul de retur completat de catre acesta.
 8. Cumpărătorul trebuie să expedieze produsele fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în decurs de maxim 14 zile de la data comunicării retragerii. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
 9. Returul produselor este gratuit.
 10. Dvs., în calitate de Cumpărător, sunteți responsabil pentru diminuarea valorii Produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calității și funcționalității Produselor. Condițiile de manipulare a Produselor sunt detaliate în secțiunea RETUR.

13. Procedura de Rezolvare a Reclamațiilor

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe Site-ul nostru, efectuarea unei Comenzi, aspecte legate de Comanda efectuată și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie telefonic la nr. de telefon 0745545864, fie prin email la adresa contact@carilo.ro.

Nemulțumirea dvs va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

Clientul declară că este de acord să nu facă publicitate negativă, remarci nejustificate sau care nu pot fi dovedite pe rețelele de socializare, media, discuții sau în orice altă modalitate cu privire la produsele comercializate de T L TIN DESIGN, în caz contrar urmând să suporte daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus T L TIN DESIGN prin aceste acțiuni.

14. Răspunderea Contractuală

Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, fiind responsabil în condițiile legii de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Prin accesarea Site-ului, crearea Contului, utilizarea Site-ului, plasarea Comenzilor, etc. Cumpărătorul acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile în ultima versiune existent în cadrul Site-ului.

Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor.

Cumpărătorul/Utilizatorul este responsabil pentru verificarea versiunii curente a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează Site-ul.

Acceptarea Termenilor și Conditiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau orice altă terță persoană le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de către noi a oricăreia dintre obligațiile noastre conform Comenzii și nici pentru daune care ar putea rezulta din utilizarea Bunurilor după livrare și cu atât mai puțin pentru pierderea acestora.

Toate riscurile legate de utilizarea Site-ului sunt suportate de vizitatori/Cumpărători/Utilizatori. T L TIN DESIGN nu garanteaza ca Site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mail-urile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, etc. T L TIN DESIGN nu este responsabilă pentru daune aduse calculatorului dvs./altui echipament, nici pentru viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament, intervenite ca urmare a utilizării, accesării sau navigării pe Site-ul nostru sau în urma descărcării de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, texte, imagini, video sau audio de pe Site. Această clauză nu afectează drepturile consumatorilor stabilite prin legislația în vigoare.

15. Informare și Comunicări

Abonarea și dezabonarea la newsletterul T L TIN DESIGN este gratuită și voluntară și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare. Mesajele trimise de T L TIN DESIGN în urma abonării nu pot fi considerate nesolicitate, iar dumneavoastră aveți dreptul și posibilitatea de a vă dezabona în orice moment urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui e-mail primit. Mesajele trimise respectă Legea comerțului electronic în ceea ce privește comunicarea comercială, așa cum este ea stipulată de legislația românească și internațională.

În cazul în care ne sunt trimise informații, materiale, documente, prin orice metodă posibilă incluzând e-mail, poștă, fax, formulare online, expeditorul acestora oferă, în mod neechivoc, către T L TIN DESIGN dreptul nelimitat, gratuit, irevocabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, de a distribui și prezenta aceste informații prin orice mijloace.

16. Publicitatea

Cu ocazia creării unui Cont pe site și/sau cu ocazia plasării unei Comenzi, Cumpărătorul are posibilitatea de a-și da acordul cu privire la primirea de Newslettere, așa cum sunt acestea definite la începutul prezentului document.

Prin bifarea checkboxului corespunzător din Site Cumpărătorul/Utilizatorul își manifestă consimțământul prealabil expres pentru a primi comunicări comerciale, inclusiv Newslettere.

17. Modificări ale Termenilor și Condițiilor

T L TIN DESIGN își rezervă dreptul, de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conținutul Site-ului www.carilo.ro, politica, termenii și condițiile de utilizare, termenii și condițiile de vânzare, fără a fi necesară o notificare prealabilă către Cumpărători/Utilizatori/vizitatori în acest sens, desi vom fi atenți să vă anunțăm despre aceste modificări.

Orice modificări aduse Termenilor şi Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site.

Utilizatorii/Cumpărătorii/vizitatorii Site-ului www.carilo.ro au obligația de a verifica în mod regulat termenii și conditiile de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu modificările aduse Termenilor și Condițiilor de către T L TIN DESIGN, sunteți rugați să nu mai utilizați Site-ul. Dacă continuați să folosiți Site-ul, aceasta reprezintă acordul dvs. expres cu privire la modificările efectuate.

18. Forța Majora

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza contractului încheiat, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, respectiv orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5(cinci) zile, producerea evenimentului, precum și încetarea acestuia și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. În cazul în care nu se transmite notificarea în termen partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile cauzate ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majoră.

Dacă evenimentul de forță majoră durează mai mult de 30 (treizeci) de zile oricare dintre părți va avea dreptul să notifice cealaltă parte despre încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. Legea Aplicabilă

Raportul juridic dintre părți, inclusiv utilizarea Site-ului, plasarea Comenzilor, încheierea, executarea și încetarea Contractulului va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Vânzător și Cumpărător urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supusă instanțelor competente din România.

20. Dispoziții Finale

Site-ul www.carilo.ro este deținut de către T L TIN DESIGN, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza Site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții. Accesând și utilizând Site-ul vă manifestați automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și Condițiilor de pe Site.

T L TIN DESIGN are dreptul de a modifica Termenii și Condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Cumpărătorul/Utilizatorul are obligația de a verifica și citi Termenii și Condițiile ori de câte ori accesează Site-ul. Cumpărătorul/Utilizatorul are obligația de a respecta întocmai Termenii și Condițiile de pe Site și nu poate invoca necunoașterea Termenilor și Condițiilor de pe Site, inclusiv a anexelor, documentul valabil la data accesării, utilizării și/sau plasării unei Comenzi pe Site.

T L TIN DESIGN organizează periodic diferite promoții care sunt anunțate pe Site. Acestea se supun regulamentelor speciale aprobate de T L TIN DESIGN în fiecare caz în parte și publicate pe Site la data începerii promoției. Promoțiile își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe Site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe Site. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limita stocului.

Dacă vreuna din prevederile cuprinse în Termeni și Condiții este lovită de nulitate sau devine inoperantă această nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Prevederile Termenilor și Conditiilor se completează cu dispozițiile Codului civil precum și cu dispozitiile legislației în vigoare aplicabile.

Constituie anexe la prezentul document și fac parte integrantă din Termeni și Condiții următoarele documente din secțiunile:

 1. Confidentialitate
 2. Politica de Cookies

 3. Metode de plata
 4. Transport si retururi